Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)88-0180500

Welke sip-server gebruik ik om mijn sip-client op het Siptrunking platform aan te melden?

Je gebruikt hiervoor sip.siptrunking.nl
Welke stun-server gebruik ik als ik mijn sip-client op het Siptrunking platform aanmeld?
Je gebruikt hiervoor stun.siptrunking.nl
Welke NTP-server kan ik gebruiken als ik mijn sip-client op het Siptrunking platform aanmeld?
Je gebruikt hiervoor ntp.siptrunking.nl

Hoe gaat Siptrunking om met audio streams?

Siptrunking stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 - 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/24 of 91.215.5.0/24). De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. Siptrunking zal dan de getransleerde poort gebruiken(*). Siptrunking verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 - 20.000 te ontvangen. (*) Dit kan pas door het Siptrunking -platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van Siptrunking naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

Hoe gaat Siptrunking om met SIP-berichten?

Siptrunking stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP- berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres sip.Siptrunking.nl (momenteel 194.140.246.34). Siptrunking stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. Siptrunking zal dan de getransleerde poort gebruiken. Het Siptrunking platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388. Hoe gaat Siptrunking om met Poort-translatie? Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het Siptrunking platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.